L’EDUCACIÓ DEL FUTUR

Pensem que la millor manera de presentar aquest portal web és demostrant que la tecnologia ens ofereix una educació de qualitat, unes estratègies que ens preparen per la vida del futur. També ens facilita les eines per dur a terme un treball col·laboratiu.

Nosaltres: l’Andrea, la Queralt, el Pau, l’Arnau i l’Islam som el grup “Tecno-MIP” i també alumnes de l’escola Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa.

L’any passat ja ens vam presentar en aquest concurs. Plasmant en les nostres webs diferents accions per revertir el canvi climàtic i donant suport als 17 objectius de desenvolupament sostenible que presenta l’ONU. Vam tenir la gran sort que dos dels nostres grups van quedar finalistes. 

Aquest any hem decidit tornar-ho a intentar, tenim nous recursos, noves eines tecnologies, noves idees per tirar endavant les nostres webs i una mica més d’experiència.
Hem triat aquest objectiu Educació de qualitat perquè som una escola que apostem per integrar la cultura digital dins les aules i amb aquesta web volem demostrar com aconseguir una educació de qualitat amb el suport de la tecnologia.

Vídeo Presentació

 

AGENDA 2030 i ODS

El juny del 2012, la ciutat de Rio de Janeiro (Brasil) va acollir la Conferència de Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible Rio +20, per commemorar els vint anys de la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament.

L’Agenda 2030 és el nou full de ruta global per avançar vers el desenvolupament sostenible. Aprovada per Nacions Unides el 2015, inclou 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a assolir el 2030. Partint de l’experiència adquirida amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, els ODS es plantegen com uns objectius orientats a l’acció, concisos, fàcils de comunicar, limitats en nombre i universalment aplicables a tots els països, tenint en compte les diferents realitats i nivells de desenvolupament.

El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assamblea General de les Nacions Unides, l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda marcarà l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.

L’Agenda 2030 de les Nacions Unides, basada en els 17 objectius de desenvolupament sostenible, reclama un canvi de paradigma educatiu per sensibilitzar i capacitar les persones per respondre aquests reptes. Més concretament, l’objectiu 4 és “Garantir una educació de qualitat, inclusiva i equitativa per a tothom, i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida, que es desplega amb un objectiu ben clar; aconseguir  facilitar l’ús de la tecnologia i fer-la arribat a tots els infants.

Es tracta de proporcionar a tothom accés a l’educació, la formació i el ple desenvolupament del seu potencial.

Per al 2030, vetllar perquè tots els infants acabin els cicles d’ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu, de qualitat i que produeixi resultats d’aprenentatge pertinents i eficaços.

EL NOSTRE OBJECTIU

Es tracta de proporciona a tothom accés a l’educació, la informació i el ple desenvolupament del seu potencial.

Aquest ODS demana garantir l’accés a serveis d’atenció i desenvolupament

en la primera infància i a un ensenyament preescolar de qualitat. També s’ha de potenciar que tothom acabi l’ensenyament primari i secundari, que haurà de ser gratuït, equitatiu i de qualitat, i accedir a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, incloent-hi l’ensenyament universitari.

Així mateix, cal que tot l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per promoure el desenvolupament sostenible: drets humans, igualtat de gènere, promoció d’una cultura de pau i no-violència, adopció d’estils de vida saludables, etc.

Video educació de qualitat

ODS 4